اما شرکت های دیگری هم وجود دارا‌هستند که درون سایت خود چکیده را مربوط به این محاسبات قرار دادهاند که به جهت عموم قابل استعمال است. البته گزینش این غلظت نیازمند این است که فرمول آنتی اسکالانت آیتم استعمال را نیز در محاسبات لحاظ کنیم و بر آن اساس غلظت مناسب تزریق را انتخاب کنیم. این ماده، آلایندهها و املاح آب را از درون ممبران عبور داده و همین مواد را همپا پساپ از سیستم RO خارج مینماید. متاسفانه بیشتر شرکتهای تولید کننده مانند فلوکن یا این که اویستا (Avista) به کار گیری از این نرم افزارها را در اختیار عموم قرار نمیدهند و فقط نمایندگان فروششان اهمیت آن دسترسی دارند. در غایت افت ایجاد و کیفیت و همچنین افت فشار را در سیستم تصفیه آب صنعتی شاهد خواهیم بود. در عاقبت از میزان مرغوب بودن جنس خیالتان راحت می باشد و آسیبی به دستگاه شما زده نمی شود. براین اساس اهمیت به کار گیری از آنتی اسکالانت اساسی میزان مرغوب بودن و تزریق مداوم آن به سیستم حیاتی مقدار دوز معین می توان از پیدایش همین مشکلات دوری کرد که همین فرمان سبب ارتقاء طول عمر غشای ممبران میگردد. کوپلیمرها که شامل فوسفونات ها و پلیمرهای سولفونه هستند می توانند در رنج وسیعی از دماها کارآیی ضروری را داشته باشند. بعضا از شرکتهای بهرهبردار آب شیرین کن RO به اهمیت این نکته توجهی نمیکنند، ممکن است شرکت فروشنده آنتی اسکالانت تعیین دوز را به جهت شرایط سیستم آنان به مهربانی انجام نداده باشد و تزریق بیش از حد انجام دهند. البته نباید از همین نکته غافل شد که بی سولفات سدیم فقط وقتی اثرات واجب را برای رسوب زدایی دارااست که از جور مرغوب آن به کارگیری کنید. اکثر وقت ها آبهای موجود در درختان حاوی مقادیر بالایی از یونهای سولفات و بی کربنات هستند. GAC یا این که کربن اکتیو گرانولی برای از بین بردن ترکیبات آلی و ضد عفونی کننده های ما‌نده (مانند کلر و کلرامین) موجود در آب استفاده می شود. به این ادله می باشد که برای از میان بردن رسوبات تشکیل شده بر روی ممبران ها، از مواد ضد رسوب همچون آنتی اسکالانت استفاده می کنند. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه فروش آنتی اسکالانت لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر