نهنگ های آبی قطب جنوب یک قرن پس از اینکه تقریباً از بین رفته بودند ، به گرجستان جنوبی بازمی گردندبه شدت در معرض خطر است نهنگ آبی – بزرگترین حیوان شناخته شده از گذشته – تقریباً 100 سال پس از ناپدید شدن مگا پستاندار از نهنگ صنعتی به آبهای جزیره دور افتاده جورجیا جنوبی نزدیک قطب جنوب بازگشته است.

محققان می گویند ، مطالعه اخیر در مورد آبهای اطراف جزیره زیر قطب جنوب – مرکزی برای نهنگ های صنعتی ، تا زمانی که در دهه 1960 ممنوع شد – ده ها نهنگ آبی را ثبت کرده است ، جایی که فقط یک نهنگ بین سال های 1998 و 2018 دیده شده است.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید