نور تحریف شده از ابتدای زمان می تواند یک فیزیک کاملاً جدید را آشکار کند

[ad_1]

واژگونی در نور اول جهان ممکن است بیانگر این باشد که دانشمندان باید در مورد فیزیک تجدید نظر کنند.

یک جفت دانشمند ژاپنی قطبی یا جهت گیری نور حاصل از تابش زمینه مایکروویو کیهانی را بررسی کرده اند ، که از اولین نورهای منتشر شده از زمان تولد جهان است. آنها دریافتند که قطبی شدن فوتونها یا ذرات نور می تواند در هنگام تولید نور کمی از جهت اصلی خود برگردد. و انرژی تاریک یا ماده تاریک ممکن است مسئول این چرخش باشد. (انرژی تاریک یک نیروی فرضی است که جهان را موج می زند ، در حالی که ماده تاریک پیشنهادی ماده ای است که جاذبه جاذبه ایجاد می کند اما با نور برهم کنش ندارد).

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir