نوع جدیدی از حرکت عجیب در مارهای مهاجم


چوب قهوه ای مارها تحقیقات جدید نشان داده است که آنها می توانند بدن خود را به ماهی قزل آلا تبدیل کنند تا قطب ها و درختان را روشن کند – یک ابرقدرت که به گونه ها اجازه می دهد به خاک جدید حمله کنند.

این اولین بار در حدود 100 سال است که نوع جدیدی از جابجایی مار ایجاد می شود.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*