« نقاط ۸ و ۹ » را به « نقاط ۴ و ۵ » وصل کنید. در شکل تمایل می توانید به راحتی همین الگوها را خریداری نمایید یا این که به جهت طراحی الگوی آیتم حیث خود، التماس دهید. در تابستان از کلاه های لبه دار و در زمستان از کلاه های پشمی که گوش ها را می پوشانند به جهت نوزادان خود استفاده لباس نوزاد چیاکو کنید. به این ترتیب بدون شک باید تعداد زیادی جوراب به جهت نوزاد خویش تهیه کنید. اگر‌چه که در خرید اینترنتی لباس نوزاد امکان تماشا تعداد متعددی دسته یار اهمیت مقایسه قیمت را به شما میدهند. در جلوی آستین فاصله ۴ → ۰ را به چهار نصیب هم اندازه تقسیم کرده، تا به ترتیب « نقاط ۱۲، ۱۳ و ۱۴ » به دست آید. این پوشش زمانی که بخواهید نوزاد را بیرون از منزل ببرید کاربرد دارااست و از دست و پا زدن نوزاد جلوگیری می کند. از « نقاط ۶ و ۷ » به اندازه دلخواه « ۲٫۵ سانتیمتر » باطن شده تا « نقاط ۸ و ۹ » به دست اید. از آن جایی که لباس های نوزاد به رخ تروتمیز و روزی یکسری بار تعویض می شوند، خوبتر می باشد از هر لباس تعدادی دست داشته باشید. حدود یک یا دو عدد از همین دسته لباس به جهت نوزاد کافی به حیث می لباس نوزاد را اهمیت چی بشورم رسد. براین اساس خوبتر می باشد تا هنگامی که پزشک معالج نوزاد وزن او را به صدق تشخیص نداده است، به خرید کردن تعداد مقداری لباس معمولی اکتفا کنید و خریدهای مفصل را برای بعد از به عالم داخل شدن نوزادتان بگذارید. بهترین فعالیت همین می باشد لباس هایی سهل وآسان و کلیدی میزان مرغوب بودن و جنس عالی را خریداری کنید و از خرید لباس هایی که صرفا جنبه ی زیبایی دارا‌هستند بپرهیزید. پس لباس هایی که از بر روی پوشک گشوده شده و راحت تن کودک می فرآیند در حق تقدم هستند.

ایندکسر