ملی پوشان شنا جانبازان و معلولین کشورمان از سیزدهم بهمن ماه وارد اردوی آمادگی میشوند. حتماً مربی می بایست همین حرکت را قبل از اینکه کارآموز انجام دهد، خویش به او نشان دهد. در ورزش این روزهای جهان جودوکار الجزایری را به جهت مسابقه ندادن دارای حریف اسرائیلی ۱۰ سال محروم میکنند. NO WAR را فقط به جهت اروپاییها میزند، وگرنه همین چندین ماه پیش که رژیم صهیونیستی مردمان غزه را قتلعام میکرد، کسی از اینها «نو وار» نمیزد یا این که هشت سال است عربستان یمن را میزند و کسی نمیگوید مبارزه نکنید. فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران به چگالی دخالت سیاست تعلیق میشود، البته سر گروهی افتخاری پوتین بر فدراسیون جودو را تعلیق میکنند! بیش از ۴۰ نفر در قالب یک تعاونی صیادی هر سال بیش از ۲۰۰ بدن از این ماهیان را صید و در بازاراهای متعدد کشور ایران حلقه شنا دخترانه بفروش میرسانند. همانهایی که برخیهایشان به همین بهانه که ورزش ایران سیاسی است، جلای وطن کردند تا مثلاً بروند آن طرف آب و با تصور سهل وآسان دارای هر که خواستند مسابقه بدهند، ولی امروز در اروپای مدعی فرهنگ وتمدن نمیتوانند دارای رقبای روسی خویش مسابقه دهند. من هم بابت نزاع متأسفم و بابت درد و رنجی که به مردمان بیگناه زور میشود ناراحتم، اما روایت همین هست که همانهایی که مرگ مردم خاورمیانه را نادیده میگرفتند، حال که جنگی در اروپا به راه و روش افتاده اینگونه دارند درمقابل آن تبلیغ میکنند. ضربات دوچرخه پا را تمرین کنید دقیقا نظیر حالتی که دوچرخه سواری می نمایید حساس کمک کف پاهایتان درون آب ضربه بزنید تا به سمت بر روی آب حرکت داشته باشید در این وضعیت هم باید دستان خویش را به لبه استخر نگه دارید. این حرکت دیافراگم، کلیدی سرعت معین، نیز انقباض ماهیچه ها را به طول می انجامد و هم، تربیتشان می کند هوایی یکدست و صاف به حنجره حلقه نجات شنا بفرستند. فیفا، فوتبالیست مصری را به خاطر شعار حمایت از غزه که بر روی زیرپیراهنش نوشته شده بود به استدلال دخالت سیاست در ورزش جریمه و مجموعه سلتیک را به خاطر اینکه طرفدارانش در حمایت از فلسطین پرچم همین میهن را دست گرفته بودند محکوم و سرزنش و جریمه میکند! مثل همه ورزشها در شنا هم استعداد بدنی تا حدودی تأثیر گذار است ولی استعداد بدنی همه چیز وجود ندارد بلکه تنها مقداری میزان ترقی شما را بخش اعظم می کند . حیاتی انگشتان خویش را در انتهای دایره قرار دهید و مجدد بلند کنید تا لگد مجدد آغاز شود. نوعی مسابقه شنا اهمیت مسافتهای طولانی به وسیله گونه های شناها که معمولاً در آبهای آزاد رخ میپذیرد. غالبا مربیان شنا به جهت ارتقا تمرکز شناگران در زمان تدریس حرکاتی مثل شنای پروانه و یا این که شنای دلفینی و حتی شنای باله بهره گیری از همین وسیله را برای شناگر ملزم می کنند. بنابراین مطمئن شوید فشار کافی به جهت تقویت دیافراگم بر روی عضله آن آمده است.

ایندکسر