هابل “اشعه سایه” یك سیاهچاله را در خمیازه فضا می گیرد


دانشمندان در تصاویری از تلسکوپ فضایی هابل متوجه پدیده ای کاملاً جدید شده اند. با رسیدن به ده ها هزار سال نوری در فضای خالی ، سایه های عظیمی از مرکز کهکشان IC 5063 گسترش می یابد ، گویی چیزی مانع نور شدید از آنجا می شود.

احتمالاً قبلاً چیزی بسیار مشابه دیده اید – اشعه های درخشان خورشید هنگامی که دقیقاً در زیر افق قرار دارد و ابرها یا کوهها فقط تا حدی نور آن را مسدود می کنند ، معروف به پرتوهای عضلانی. به گفته ستاره شناسان ، سایه های IC 5063 می توانند چیزی بسیار مشابه باشند. آنها به سادگی بسیار بزرگتر هستند – حداقل 36000 سال نوری در هر جهت.
منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید