یار فشارشکن های پکنز یک مانومتر کاغذ 5 سانت 10 توشه بر بر روی فشارشکن بسته شده است. 2- شیرهای دیافراگمی: عملگر این دسته از شیرها، یک برگه دیافراگمی فشار شکن هیدرولیکی است. شیر کاهنده فشار یا این که فشار شکن آب، شیری میباشد که فشار سیال را بر شالوده میزان از پیش گزینش شده کمتر داده و تثبیت می کند. فشارشکن شیر اطمینان (به انگلیسی: Relief valve) همانطور که از نام همین قطعه پیدا هست وسیله ای میباشد به جهت شکستن فشار. کمتر توشه جریان عبوری از عارضه ها تغییر و تحول کارایی شیر می باشد . از دیگر مشخصات فشارشکن های پکنز ترکیه جنس بدنه (آبکاری شده اهمیت نیکل) و تحمل ۱۶ توشه فشار استاتیک امکان تهیه فشار خروجی دربین ۱ تا ۶ توشه را دارا می باشند. همین سری شیرها مناسب سیستم های هیدرولیکی میباشند که فشار آنها معمولا بخش اعظم از 25 بار نشود. معمولا از این شیرها در تاسیساتی به کارگیری می شود که فشار سیال عبوری بیشتر از مقدار مجاز انتخاب شده است. طراحی داخلی این شیرها به صورتی میباشد که می قدرت از استحکام، توجه و عمر طولانی آن ها اطمینان حاصل کرد. این نوع از شیرها در صنایع سیمان، فولاد و خودروسازی مضاعف کاربرد دارد. در بارهای ریز که توجه مضاعف متعددی گزینه حیث نیست بهترین گزینش شیر فشار شکن اساسی عملکرد مستقیم میباشد . فشار سیالات در سیستم های لوله کشی بایستی همواره به میزان مقدار نظارت شده برای آن سیستم باشد و فشار کمتر یا این که بیشتر از آن میزان سبب ساز زخم هایی جدی می شود. 1- قبل از کارگزاشتن همگی شیرهاي سیستم را باز کرده تا هواي درون سیستم لوله کشی تخلیه شود. این مدل شیراطمینان، فشار را اساسی فعالیت وزن دیسک تهیه می کند (با ارتقاء فشار، دیسک بالا می رود و شیر فشار اضافی را تخلیه می کند). در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه فشار شکن هیدرولیک دیپلماتیک بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر