[ad_1]

چرا اختاپوس ها هشت دست داری؟ یک مطالعه جدید نشان می دهد بهتر است ماهی را لگد بزنیم.

این سفالوپودهای مغزی گاهی با ماهی ترکیب می شوند تا غذا پیدا کنند. چنین شکار مشترک به آنها اجازه می دهد تا مناطق بیشتری را تحت پوشش خود قرار دهند و این احتمال شکار آنها را افزایش می دهد. با این حال ، هنگامی که اختاپوس های بزرگ آبی (سیانور اختاپوس) ، اختاپوس های روزانه نیز شناخته می شوند ، از شریک ماهی خود راضی نیستند ، آنها با ضربه ناگهانی به سر ماهی خشم خود را نشان می دهند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر