همایش های علمی زنده این هفته: AMA برای دوستی و توسعهاین هفته ، انجمن های علمی زنده از ونسا وودز و برایان هار در جامعه استقبال می کنند.

آخرین کتاب آنها ، Survival of the Most Friendly ، به زیر سوال بردن فرض اساسی در مطالعه تکامل انسان متمرکز شده است: اگر بقا و پیشرفت گونه های انسانی کمتر به تناسب اندام وابسته باشد … و بیشتر به دوستی؟


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*