[ad_1]

اندکی پیش از ورود به یک خلسه توهم زا ، مردم محلی کالیفرنیا در غاری جمع شدند و احتمالاً سقف سنگی را مشاهده کردند ، جایی که چرخ چرخش و پروانه چشم باز به رنگ قرمز رنگ شده بود.

این “چرخ نخ ریسی” مرموز احتمالاً تصویری از گل ظریف و سفید گل Datura wrightii، توهم زایی قدرتمندی که مردم Chumash نه تنها برای اهداف تشریفاتی بلکه برای اهداف پزشکی و فوق طبیعی نیز مصرف کردند ، طبق یک مطالعه جدید. پروانه احتمالاً نوعی پروانه شاهین است که پس از لیز خوردن به پرواز مست مست “ذره بین” معروف است داتورامحققان گفتند که شهد است.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir