واکسن های COVID-19 ممکن است در برابر آفریقای جنوبی عملکرد خوبی نداشته باشند ، کارشناسان نگران هستندبرخی از دانشمندان می گویند ، گونه ای از ویروس کرونا که در آفریقای جنوبی شناسایی شده است ، ممکن است به اندازه سایر گونه ها در برابر واکسن COVID-19 آسیب پذیر نباشد.

اکنون تحقیقات در حال انجام است تا مشخص شود آیا در واقع این چنین است.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*