واکسن Pfizer 95٪ م effectiveثر است ، این شرکت ظرف چند روز به دنبال تأیید FDA استواکسن ویروس کرونا که توسط Pfizer و BioNTech تولید شده است ، 95٪ در جلوگیری از COVID-19 موثر است ، شرکت ها روز چهارشنبه (18 نوامبر) اعلام کردند. آنها قصد دارند “ظرف چند روز” از تنظیم كننده ها تصویب كنند.

هفته گذشته ، فایزر اعلام کرد که تجزیه و تحلیل اولیه نشان داد که واکسن آن بیش از 90٪ در پیشگیری از عفونت موثر است ، به طور قابل توجهی بیش از انتظارات متخصصان بهداشت عمومی است ، از آن زمان ، شرکت کنندگان کافی در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل نهایی به ویروس آلوده شده اند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*