پوست شما باید برای کنه سمی باشد. به همین دلیل است که چنین نیست.

[ad_1]

یک مطالعه جدید نشان داده است که یک سم باکتریایی باستانی به زنده ماندن کنه ها و انتقال بیماری لایم به افرادی که از آنها تغذیه می کنند ، کمک می کند.

رقابت چندین ماهه بین باکتری ها باعث شده است که بسیاری از افراد برای زنده ماندن مواد ضد باکتری تولید کنند. و از طریق فرایندی موسوم به “انتقال ژن افقی” ، برخی از آن ژن ها که حاوی دستورالعمل هایی برای ایجاد این مواد ضد باکتری هستند ، از گونه های مختلف توسط باکتری ها به انواع دیگر ارگانیسم ها پریده می شوند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir