پیستون هم از این قاعده مستثنا نمی باشد و برای حرکت ریلکس و فارغ از اختلال باطن سیلندر نیاز به روغنکاری دارد. 1. ماندرل شناور (ماندرل مدل فرانسوی): درون قطعه حائل فی مابین بیلت و قالب بهصورت آزادانه قرار میگیرد و زمان انجام فرایند، خود را درون قالب، جا میاندازد و به این ترتیب، حفره موردنظر درون جنس اکستروژن ساخت میشود. پس به جرات میتوان گفت نقش پیستون موتور خودرو جهت انجام مراحل و چهار سطح دارای در موتورهای باطن سوز اهمیت میباشد و همین قطعه و حرکت خطی آن بهصورت بالا و تحت سبب ایجاد قدرت در موتور و انتقال آن از طریق شاتون به میللنگ میشود. درصورتیکه شاتون استحکام نداشته باشد پس از مدتی تغییر‌و تحول صورت می دهد که زخم زننده است. پس از کار احتراق انرژی آزاد شده به وسیله پیستون جذب شده و با یاری شاتون به میل لنگ منتقل میگردد. پیستون قطعه ای استوانه ای رخ توخالی می باشد به طوریکه یک سر آنان بسته و سر دیگرش گشوده است و از نحوه همین سر و بوسیله شاتون به میل لنگ متصل می شود اما به طور معمول قطر پیستون در سر باز آن بخش اعظم است. پیستون از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)،زیرا فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود ۴۵۰/۰ کیلو گرم (۱پوند)است.دامنه یا قسمت ذیل پیستون را می تراشند تا نیز وزن آن کمتر یابد و هم جا برای وزنه های تعادل میل لنگ گشوده شود. اهمیت التماس سرویس از طرز رگلاژ، دیگر احتیاجی به مراجعه به تعمیرگاه سوای اطلاع از سر و صدا و یا بسته بودن آن نخواهید داشت. شما از طریق رگلاژ کار کشته خواهید بود تا روز، ساعت و تعمیرگاه گزینه دلخواه خود را به جهت سرویس آیتم نظرتان مشخص کنید. همگی تعمیرگاههای طرف قرارداد اساسی رگلاژ اصلی پیروزی از فیلترهای کارشناسی گذر کرده و ضمن اعلام واضح نرخ تمامی سرویس ها خود، کوچکترین نارضایتی را برای مشتریان ارسالی از روش رگلاژ تولید نکرده اند. این قطعه دلیلی برای تراکم ادغام بنزین و هوا و خروج دود حاصل از احتراق از محیط سیلندر است. قطر پیستونهای موتور خودرو بین ۷۶ تا ۱۲۲ میلیمتر (۳ تا ۴ اینچ) متغیر است. در این جور پیستون، برشی تمام در دامنه ساخت می گردد تا از برخورد میللنگ اهمیت آن جلوگیری شود. ۵- آنگاه فشار ادامه پیدا کرده و بیلت از قالب پیشین و رفته رفته کوچکتر شده تا اینکه به انتهای کانینر می‌رسد هنگام عبور آلومینیوم از قالب، از اطراف قالب نیتروژن مایع عبور دیتا میگردد که سبب ارتقا ارتفاع عمر و دوام قالب میشود. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها دوچندان اکثر در مورد پیستون 150 لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.

ایندکسر