پیستون چیست و طرز کار آن چگونه است؟

در عاقبت هنگام روش اندازی موتور تراز پیستون ساییده نمی شود. گرمای بیشتری دفع می شود و پیستون خنک تر فعالیت می کند.اما افزایش ضخامت کف پیستون منجر ارتقا وزن آن می شود.همچنین اگر کف پیستون خیلی سرد عمل کند،لایه های ادغام هوا-سوخت مجاور آن نمی سوزد.مخلوط هوا-سوخت نسوخته از روش اگزوز در گوشه و کنار پخش می شود.در سرانجام بازده موتور کاهش و دود آن ارتقا می یابد. همانگونه که می دانید بالای پیستون گوشه و کنار احتراق می باشد و ترکیب سوخت و هوا می بایست در محیط احتراق فشرده بشوند تا اهمیت یک جرقه کوچک شمع ، محترق شوند و موج انفجار حاصله ، پیستون را به پایین رانده و ایجاد نیرو و انرژی بنماید؛ در صورتی که قطر پیستون از قطر سیلندر ( قطر بوش سیلندر ) کوچکتر باشد ، هوا و سوخت در هنگام فشرده شدن ، از فضای خالی میان پیستون و سیلندر بیرون می شود و مواد احتراق ، فشرده نشده و احتراق به درستی انجام نمی شود؛ از طرف دیگر درصورتیکه قطر پیستون بخش اعظم از قطر سیلندر باشد ، پیستون درون سیلندر گیر می کند و امکان حرکت پیدا نمی کند. کنترل روغن بر روی جداره سیلندر و شاتون و ممانعت از ورود روغن به محفظه احتراق. همچنین دارای تماس کاملی که با دیواره سیلندر برقرار مینمایند هنگام ذیل وارد شدن پیستون، همین دیواره را از روغنهای روانکننده پاک کرده و مانع از ورود روغن به محفظه احتراق میشوند. به طور معمول دو رینگ حجمی در دو شیار بالایی پشت هم قرار میگیرند که فعالیت درزگیری تمام سیلندر و دوری از نفوذ گازهای حاصل از احتراق را به شکل کامل انجام میدهند. کلیدی اعتنا به همین که 4 شیار در پیستون ایجاد شده ، این پیستون متعلق به یک سیلندر 4 سوپاپ می باشد. اهمیت اعتنا به این که 2 شیار در پیستون تولید شده ، این پیستون وابسته به یک سیلندر 2 سوپاپ می باشد. اهمیت اعتنا به مقاومت بالای چدن در برابر حرارت، چدنی ها در ماشینهای یگانه به عمل می روند. در قبلی کل پیستون ها مهم تاجی صاف طراحی میشدند ولی امروزه بسته به جور موتور این مرحله طراحی متفاوتی دارد. گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی ترویج بیشتری دارا هستند اما دسته آهنگری آن برای موتور های سنگین و لبریز توان استفاده می شود. قسمت سر پیستون که محل قرار گرفتن رینگ های آن می باشد کاملا دایره ای صورت است و در معرض حرارت بیشتری قرار دارد. برای مثال در دو جور اتومبیل اساسی ترازو پیستون های مشابه ، خودرویی که کلیدی پیستون بیشتری می باشد ، قدرت بیشتری خواهد داشت. در طرز ریخته گری، نوع همین قطعه رخنه ترک می باشد و در پیچ های بالا، قدرت لازم را ندارد. در شکل پایین ، یک مثال پیستون را بازدید می کنید. در رخ بالا فشار ناشی از احتراق باعث می شود که پیستون در حالا حرکت به سمت بالا وقتی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در عاقبت سر پایینی مرحله فشار گیر حساس با جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در همین زمان تراز فشار گیر کلیدی به طور تمام اهمیت جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی فعالیت روبشی است که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در نتیجه همین کار موتور آهسته خیس کار می نماید و تداوم پیستون افزایش پیدا می کند.زدن پیستون به طور معمول فقط در موتور های کهنه ای مشاهده می شود که جدار سیلندر های آن ها ساییده شده و دامنه پیستون آنان ساییده و یا شکسته شده است. در این نحوه برای جلوگیری از انتقال حرارت سر پیستون (که در مجاورت احتراق سوخت است) به بدنه پیستون ، یک سر حرارتی شامل شیاری است که در نزدیکی سر پیستون و به موازات شیارهای رینگ ایجاد می شود اصلی این کار تا اندازهای راهی که حرارت را از سر پیستون به بدنه آن منتقل میسازد کمتر میکنند. این رینگها که فشاری نیز نامیده می گردند مانع از نفوذ گاز از کنار پیستون در روزگار بالا بودن آن می شوند تا از جرم ایدهآل احتراق کاسته نشود. تراز تماس رینگهای دانسیته دارای دیواره سیلندر از یک لایه نخ نما اکسید آهن یا کروم پوشیده می‌گردد که از سایش جداره سیلندر و حلقه جلوگیری میکند. این رینگها اصلی خاصیت ارتجاعی بالای خود، زمان انبساط به طور کامل به دیواره سیلندر چسبیده و مانع از نفوذ گازهای احتراق به خارج از فضای احتراق میشوند. این رینگها که شیاردار یا سوراخدار طراحی میشوند، از تکثیر روغن روی دیواره سیلندر و مصرف بیش از حد و غیرضروری آن خودداری میکنند. از آنجا که پیستون و ادوات دارای ربط به آن تمامی از آلیاژهای ویژه ای ساخته شده و در پروسه ایجاد طاقت فرسا میشوند، نمیتوان از بر روی ظواهر تشخیص داد که کدام یک اورجینال هست و کدام یک تقلبی. همچنین با تحلیل انواع و فرآورده آن دریابیم که تا چه حد احتمال فساد آن وجود دارد و چطور میتوان از همین خرابیها پیشگیری کرد. میخواهیم بدانیم پیستون چیست و چه نقشی در عملکرد موتور اتومبیل بازی میکند؟ حلقه پیستون چیست و چه وظایفی دارد؟ در صورتی که از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم پیستون تبریز tu5 لطفا از ورقه ما بخواهید.

حتما بخوانید:
کربن فعال (Activated Carbon) چیست؟