بر بر روی دمپر درپوش و برگه ای وجود دارااست که می بایست برداشته شود. به طور کلی دمپر یخچال قطعه ای می باشد که اساسی یک موتور و یک سری پره میباشد. در حالیکه بعضی از خانه ها دمپر اتوماتیک دارند و حساس موتور کار می کنند (در بخش دمپر موتور مفصل درباره آن حرف کردیم) برخی از دمپر ها دستی هستند و نیاز به تنظیمات منوال یا این که دستی را دارند. همین قطعه کلیدی ترین نقش در نگهداری مواد غذایی در محل نصب دمپر آتش سردخانه را دارد. هماطور که فراتر هم گفتیم، دمپر یخچال فریزر یخچال قطعه ای هست که شامل یک موتور و چند پره ی ریز میشود. دمپر سردخانه سردخانه چیست؟ شما میتوانید در مقاله ی دمپر یخچال فریزر چیست؟ در برخی یخچالها به جهت محکم نمودن این درپوش از گیره استعمال شده است که به راحتی قابل برداشتن است. اهمیت استفاده از هدایت هایی که در این آموزش ارائه شده است شما می توانید اصلی عواقب خرابی دمپر یخچال، طرز ی کارایی آن و همینطور طریق ی تعمیر آن آشنا شوید.از آن جایی که خرابی دمپر در یخچال فریزر به راحتی قابل تعمیر می باشد شما می توانید این کار را خود در خانه انجام دهید. به چه صورت ماندگاری مواد غذایی در یخچال فریزر را کنیم؟ وظیفه ی دمپر فریزر این است که سوزوسرما را از بخش سردخانه بگیرد و آن را به بخش یخچال فریزر منتقل نماید تا بتوان مواد غذایی را به جهت مدت بیشتری در سردخانه نگهداری کرد. براین اساس اساسی ما در این نوشته یار باشید تا آموزش تعمیر دمپچر یخچال فریزر را تحلیل نماییم و در رخ خرابی دمپر یخچال فریزر فریزر خودتان بتوانید آن را تعمیر کنید تا مواد غذایی شما در فریزر خراب نشود. اصلی نگارش همین مطلب کارایی شد شما را اصلی قطعه ی دمپر در فریزر یخچال آشنا کرده و تدریس تعمیر دمپر فریزر فریز را ارائه کنیم. این دسته از دمپرها که جزو مثال های زیاد رایج دمپر می باشند در وضعیت عمومی به خواسته کنترل فلو یا شتاب هوا استفاده می شود. آنجایی که سازه به الزام رعایت اصول تعبیه دریچه و دمپر هوای رفت و رجوع و برگشت پارکینگ به وسیله آتشنشانی ، کلیه کارفرمایان ملزم به تنظیم محصولات متناسب با همین دین نامه میباشند ، نمایندگی هانیول اقدام به عرضه دریچه و دمپر و همینطور موتور دمپر متناسب کلیدی آن نموده است. دمپر هواساز (Volume Damper یا VCD) اسم قطعه ای میباشد که در مسیر جریان هوای دستگاه هواساز کارگزاری می شود و کم، مضاعف و یا جدا کردن میزان جریان هوا و یا این که تغییر تحول مسیر هوا توسط آن انجام میگردد. در بعضی دیگر حیاتی استعمال از پیچهایی آن را محکم کردهاند که به وسیلهی پیچ گوشتی می توان آن را باز کرد. درصورتیکه شما هر جور سوالی در رابطه اهمیت کجا و طریق استعمال از دمپر حرفه چیست دارید، می توانید اصلی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر