چرا زنان در مکانهای مذهبی کمتر از مردان راه می افتندچرا به طور مداوم بین زنان و مردان فاصله پرداخت وجود دارد؟ معلوم می شود که دین می تواند نقش مهمی در اختلاف داشته باشد.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که فاصله پرداختی برای این پنج امتیاز 8 درصد بیشتر است اکثر کشورهای مذهبی زنان در 18 کشور کمتر از مردان در کمترین مذهبی ها و 26٪ در مذهبی ترین ها کار می کنند. علاوه بر این ، انتظار می رود شکاف جنسیتی پس از 28 سال در سکولارترین کشورها از بین برود ، در حالی که در مذهبی ترین کشورها 109 سال خیره کننده است.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید