چرا مگس ها خیلی سخت برخورد می کنند؟مگسی از پشت سر شما می وزد و در همان نزدیکی فرود می آید. یک flytrap را بگیرید یا یک مجله را جمع کنید و با احتیاط نزدیک شوید – و ضربه بزنید!

اما هر چقدر هم که سریع باشید ، پرواز تقریبا همیشه سریعتر است و معمولاً می تواند از زمین خوردن جلوگیری کرده و آسیب نبیند. (آیا او قصد دارد شما را آزار دهد؟!)


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*