چرا واکسن استرالیایی علیه COVID-19 باعث آزمایش های مثبت کاذب HIV شده استاسترالیایی واکسن کووید 19 که نتایج امیدوار کننده ای را در آزمایشات اولیه نشان داد ، پس از اینکه محققان دریافتند که نتیجه آزمایش مثبت منجر به نتایج مثبت کاذب شد ، رها شد

در روز جمعه (11 دسامبر) ، بر اساس گفته های نیویورک تایمز.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*