[ad_1]

به گفته گروهی از محققان ، گربه ها و سگ ها ممکن است در نهایت به واکسن های خود در برابر COVID-19 برای جلوگیری از توسعه بیشتر ویروس کرونا و “ریختن” به انسان نیاز داشته باشند.

SARS-CoV-2 ، ویروسی که باعث COVID-19 می شود ، شناخته شده است که به غیر از انسان ، حیوانات دیگری از جمله گربه ها ، سگ ها راسو، ببر و گوریل. با این حال ، دانشمندان در حال حاضر اعتقاد ندارند که حیوانات نقش مهمی در شیوع ویروس در انسان دارند و گزارش های COVID-19 در حیوانات خانگی نادر است ، طبق مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری (CDC).

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر