[ad_1]

طبق این ، بیش از نیمی از جهان مسیحیت ، اسلام یا یهودیت را دنبال می کنند مرکز تحقیقات پیو. همه این آیین ها توحیدی هستند و شامل پرستش خدای واحد هستند. اما به گفته محققان ، درک مدرن ما از توحید یک پدیده اخیر است – حتی جدیدتر از آیینی که توصیف می کند.

پس توحید چگونه بوجود آمد؟

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر