[ad_1]

یک قسمت شمالی کوچک از ایالات متحده به ندرت می تواند یک نگاه اجمالی از نورهای شمالی را در عصر پنجشنبه (10 دسامبر) مشاهده کند.

طبق یک طوفان ژئومغناطیسی می تواند باعث فرو رفتن چراغ ها یا نورهای شمالی در جنوب بیشتر از حد معمول شود ساعت هواشناسی فضایی. در اوایل این هفته ، این امید وجود داشت که نورهای شمالی بتوانند به خوبی در ایالات متحده فرو روند ، شفق قطبی که تا جنوب نیوانگلند و شیکاگو قابل مشاهده است ، اما اکنون به نظر می رسد بهترین مناظر در کانادا و شاید در اطراف مرز ایالات متحده و کانادا.[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر