[ad_1]

فقط چند هفته پس از آنكه مشتری و زحل ستاره ها را نابینا كردند ، یكی دیگر در آسمان شب قدیس كرد. “ارتباط عالی“سیارات در راه هستند – و این بار ، سیاره تیر همچنین به مهمانی دعوت شد.

روز یکشنبه (10 ژانویه) ، این سه سیاره در یک اتفاق نادر و با اتصال سه گانه نزدیک به یکدیگر ظاهر می شوند. طبق سایت خواهر زنده علم Space.com، این سه بدنه یک “مثلث کوچک و شسته و رفته” در آسمان غرب به جنوب غربی تشکیل می دهند ، امشب حدود 30 تا 45 دقیقه بعد از غروب خورشید ظاهر می شوند. مشتری در بالای مثلث ظاهر می شود و حدوداً دو و نیم برابر از عطارد و 10 برابر از زحل درخشان خواهد بود.

شبیه سازی Starry Knight نشان می دهد اتصال سه گانه چگونه خواهد بود و از کجا می توان آن را پیدا کرد. (اعتبار تصویر: Starry Knight)

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر