[ad_1]

اولین مأموریت برای بازگرداندن نمونه ماه از دهه 1970 در حال انجام است.

رباتیک چینی ماموریت Chang’e 5 امروز (23 نوامبر) از مرکز پرتاب فضایی ونچانگ در استان هاینان پرتاب شد و در حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر EST (ساعت 9:30 بعد از ظهر به وقت گرینویچ ؛ 4:30 بعد از ظهر به آسمان بالای موشک “Long March 5”) پرواز کرد. در 24 نوامبر به وقت محلی در هاینان).[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر