[ad_1]

چین اکنون دارای یک پرچم واقعی است که بر روی ماه پرواز می کند.

پرتاب قمری Chang’e 5 نسخه کوچکی از پرچم قرمز پنج ستاره چین را در روز پنجشنبه (3 دسامبر) کمی قبل از وسیله نقلیه متصل برای صعود به ماموریت مستقر کرد با حمل خاک و سنگهای ارزشمند به مدار ماه پرتاب شد.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر