ژنیکوماستی که در پسران شیرخوار و سنین بلوغ به طور عادی در درحال حاضر پرورش است که به خودی خود برطرف می شود، به تیتر ژنیکوماستی فیزیولوژیک شناخته می شود. این اختلافات احتمالاً ناشی از تغییرات در آنچه که عادی تلقی می شود و سن متعدد پسران گزینه بررسی در مطالعات است. بافت چربی در پستان: بعضا مردان و پسران حیاتی چربی در بافت پستان هستند که به ژنیکوماستی تشابه دارد. عارضه ها طبیعی بیهوشی همانند کلیه جراحیها وجود داراست ولی به خوبی داروهای جدید و مراقبتهای پس از عمل ریسک بروز همین عارضه ها دوچندان نایاب است. وقتی که عدم تعادل هورمونهای تن در مردان ، از جمله تستوسترون وجود دارد، ممکن می باشد باعث ایجاد بزرگی سینه در مردان شود. دستیابی به نتیجه های آخری جراحی ژنیکوماستی ممکن میباشد 3 الی 6 ماه ارتفاع بکشد. ژنیکوماستی ناشی از تغییرات زودرس سطح هورمون اصلی رشد معمولاً در طی شش ماه تا دو سال به خودی خود ناپدید می شود. داروهای خود را مرور کنید. از 2 هفته قبل از جراحی، از تراشیدن موهای قفسه سینه جلوگیری کنید. از الکل جلوگیری کنید. طبق معمول به مریض پیشنهاد می شود برای چهار تا شش هفته از انجام فعالیتهایی که سبب ساز وارد شدن فشار شدید به بازوها و سینه میشود، پرهیز کند. به جهت مشخص و معلوم شدن معالجه مناسب، باید علت راستا ای ژنیکوماستی شناسایی شده و آنالیز وسعت دفورمیتی بطور تمام انجام ژنیکوماستی و معافیت سربازی شود. ژنیکوماستی یا تبارک شدن پستانها یک بیماری شایع در پسر ها و مردان است، علت – نشانه ها و روش معالجه شامل داروهای اثر گذار و عمل جراحی را بخوانید. همین ها بیماری های مهمی هستند که ممکن می باشد یک عدد از علائمشان ژنیکوماستی باشد. آیا بیماری ژنیکوماستی بایستی درمان شود؟ اگر حجم سینه خیلی اندک باشد می بایست به دکتر غدد مراجعه کنید. در آغاز بایستی گفت که به عبارتی جور که گفته شد ژنیکوماستی می تواند به ادله نارسایی ایراد کبد و همگی باشد به این منظور باید شخص دچار به پزشک معالج مراجعه کند تا در صورت پیدایش مشکل، روند درمان را طی کند. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها بیشتر در گزینه ژنیکوماستی زنان لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

ایندکسر