در این روش حساس میزان گیری مقدار جذب بخارات کربن تتراکلراید از درستی و صدق طریق تولید کربن فعال اطمینان پیدا میکنند. این ماده که اهمیت نام هایی همچون ذغال اکتیو یا این که ذغال فعال شده نیز شهرت دارد، قوی میباشد تا در کمترین زمانه ممکن ناخالصی ها، بو، مزه و اثرات سمی را جذب کند و در واقع مرحله گسترده و گران قدر کربن اکتیو (که در آیتم آن خوا هیم گفت) سبب ساز شده هست که بیشترین مقدار تخلخل یا قابلیت و امکان جذب فیزیکی را داشته باشد. در طرز شیمیایی کربن به یک مادهی شیمیایی که معمولا یک اسید حاذق یا یک نمک است، آغشته می شود و در دمایی میان ۲۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد حرارت میبیند. در همین شیوه مادهای محتوی کربن در دمایی دربین ۶۰۰-۹۰۰ مرتبه سانتیگراد حرارت داده میشود. در ادامه این خاکستر در محدوده دمایی ۶۰۰-۱۲۰۰ سکو سانتیگراد، در معرض اتمسفر اکسید کننده نظیر اکسیژن یا این که بخار آب قرار می‌گیرد تا فعال شود. کربن فعال گرانولی یا این که GAC (Granular Activated Carbon) یک عدد دیگر از اشکال کربن اکتیو است. یک عدد از ویژگیهای بارز این ماده مهندسی که سبب محبوبیت آن شده است، مساحت سطحی بالای آن است. خصوصیت بارز آن امکان جذب بالای سیالات می باشد که کمک می کند در تصفیه آب، گندزدایی و تفکیک اجزای سیالات آیتم به کار گیری قرار گیرد. بهره مندی از همین ویژگی سبب شده تا این ماده قابلیت و امکان جذب بالا و واکنش پذیری بالایی داشته باشد. در تعیین یک دسته زغال فعال شده, به جهت بهبود بخشیدن به فرایندها, کربن فعال مقاله نیاز به شناخت ظریف خصوصیت های فیزیکی و جذبی مواد داریم. قرصها و کپسولهای اکتیو کربن در اکثری از کشورها به تیتر یک داروی بدون ورژن به جهت معالجه بیماریهای اسهال، سوء هاضمه و نفخ استعمال میشود. گفته شده که یک گرم از کربن اکتیو سطحی بالغ بر ۳۰۰۰ متر مربع دارد! کربن اکتیو به چه روشی ایجاد میشود؟ کربن پودری مرحله فعال بیشتری نسبت به گونه های دیگر کربن دارد. همین خانواده نسبت به جور پودری اندازه درشتتر و به طبع تراز ویژه کمتری دارد. همین ماده پر کاربرد چه خواصی دارد؟ کربن فعال دانهای یا BAC (Bead Activated Carbon) گونه دیگری از کربنهای اکتیو میباشد که از قیر ساخته میشود و خواصی تماما شبیه جور اکسترود شده دارد.

ایندکسر