کمی نیم ده آهن ربا را قورت داد. برخی در گلوی او گیر کردند.


بر اساس گزارش مورد جدید ، پس از بلعیدن یک کودک کوچک شش آهن ربای کوچک اما قدرتمند ، دو تا از آنها به گلوی او اصابت کردند ، به هم چسبیدند و بافت او را خرج کردند.

بر اساس گزارشی که در 19 ژانویه منتشر شد ، کودک 3 ساله مهره های مغناطیسی را قورت داد در حالی که خواهر بزرگتر او را زیر نظر داشت. مجله طب اورژانس. پدر و مادرش وقتی فهمیدند او را به اورژانس بردند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*