[ad_1]

بر اساس یک مطالعه جدید ، آلپ سوئیس در حال جهش در رشد است ، که نشان می دهد بخشی از رشته کوه سریعتر از فرسایش در حال افزایش است.

این یافته با نتیجه گیری دو مورد مغایرت دارد قبلی مطالعات، که نشان می دهد کوه های آلپ نه در حال رشد هستند و نه در حال کوچک شدن هستند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر