گاز گلخانه ای زامبی در یخبندان در زیر اقیانوس منجمد شمالی کمین کرده استمیلیون ها تن کربن و متان آلی در زیر اقیانوس منجمد شمالی ذوب شده و به سطح نشت می کنند. و تغییرات آب و هوایی می تواند این نسخه را تسریع کند گازهای گلخانه ای، تحقیقات جدید نشان می دهد.

کربن متصل شده در مواد آلی و متان (یک اتم کربن متصل به چهار اتم هیدروژن) در حال حاضر در یخ زدگی زیر آب محصور شده است ، که رسوبی منجمد است که تا پایان عصر یخبندان پارینه سنگی حدود 1800 تا 1400 سال با 390 فوت (120 متر) آب دریا پوشانده شده است. ، طبق سازمان زمین شناسی ایالات متحده (USGS) سیده سارا سیدی ، دانشجوی دکترای گروه علوم گیاهی و حیات وحش در دانشگاه گیاهان بریگام یانگ در سالت لیک سیتی ، گفت: بیشتر یخ زدگی های زیر آب در فلات قاره در زیر اقیانوس منجمد شمالی است.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید