گورستان ها و گنجینه های عظیم انگلوساکسون در انگلیس کشف شده است

[ad_1]

محل دفن عظیم انگلوساکسون در نورتهمپتونشایر انگلستان کشف شده است. باستان شناسان همچنین گورستان 4000 ساله عصر برنز را کشف کرده اند.

باستان شناسان در مجموع 154 دفن آنگلوساکسون را کشف کرده اند که قدمت آنها به حدود 1500 سال قبل باز می گردد ، که در آنها نزدیک به 3000 مورد از سلاح گرفته تا جواهرات نگهداری می شود.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir