[ad_1]

دانشمندان “ابر سیاره” سرد و رنگ پریده ای را کشف کرده اند که در روش های سنتی تحقیقات مادون قرمز دست نیافتنی است.

مشاهدات حاصل از آرایه با فرکانس پایین یا رادیو تلسکوپ LOFAR ، یک کوتوله قهوه ای را نشان داد که محققان آن را BDR J1750 + 3809 شناسایی کردند و به آن Elegast لقب دادند. کوتوله های قهوه ای آنها گاهی اوقات ستاره یا ابر سیاره شکست خورده خوانده می شوند زیرا آنها خیلی کوچک هستند که ستاره محسوب نمی شوند اما خیلی بزرگ هستند که نمی توانند سیاره محسوب شوند.[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر