یک اختاپوس 9 بازوی نادر در سواحل ژاپن پیدا شده استبه گفته منابع خبری ، یک هشت پا که در سواحل ژاپن گرفتار شده بود تقریباً شام تا زمانی که خانواده در حال تهیه آن متوجه اندام اضافی آن شده و آن را به یک موزه ارسال کردند ، بود.

مایکل وکیونی ، جانورشناس بی مهره در موزه ملی تاریخ طبیعی اسمیتسونیان در واشنگتن دی سی ، گفت که اگرچه غیرمعمول است ، اما این زائده اضافی – که به طور کامل شکل نگرفته است اما یک رشد کوچک از یک دست معمولی است – برای هشت پا چیزی ناشناخته است. در کشف این هشت پا شرکت کرد.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*