یک “الکترون خنثی” عجیب که احتمالاً در حالت جدیدی از ماده کشف شده است

[ad_1]

ذره کوانتومی که قبلاً ناشناخته بود – معادل یک الکترون خنثی – ممکن است در حالت جدیدی از ماده کشف شده باشد.

با این حال ، توپ عجیب و غریب رایگان یکی از عناصر اصلی سازنده ماده نخواهد بود. در عوض ، این یک ذره چهار ماده ای است که از رفتار جمعی یک ماده فقط در شرایط مناسب بوجود می آید. در مطالعه جدید ، این شرایط در ورقه های بلور نیمه فلزی مشاهده می شود که برخی از رفتارهای الکترومغناطیسی عجیب را نشان می دهد.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir