[ad_1]

تقریباً چیزی در مورد شجره نامه شناخته نشده است پتروسورها – خزندگان نمادی که به سمت پرواز می روند دایناسورها. این حیوانات منقرض شده در پرونده های فسیلی با بال و حواس از قبل تکامل یافته برای پرواز سازگار شده اند و محققان تصوری از تاریخ تکاملی فوری آنها ندارند.

اما اکنون درخت خانواده پتروزاروس شاخه جدیدی پیدا کرده است. محققان در یک مطالعه جدید گفتند که یک گروه مرموز از خزندگان کوچک که به عنوان لگرپتیت شناخته می شوند ، نزدیکترین بستگان شناخته شده پتروسارها هستند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir