یک مستند جدید نشان می دهد که بازسازی نوتردام چقدر سخت خواهد بودخاموش کردن جهنمی که از بین رفت سقف نوتردام در آوریل 2019 تنها آغاز نجات کلیسای جامع نمادین بود.

از ماکارونی نامطبوع داربست سوخته که بر روی ساختمان آویزان است ، تا احتمال ریزش دیوارها بر روی خود ، معماران و کارشناسان حفاظت وظیفه دلهره آور را پیش رو داشتند – و هنوز هم دارند. یک ویژه جدید از NOVA ، یک مجموعه علمی برای PBS ، بینندگان را از چالش ها عبور می دهد. این سفری است که از خود کلیسای جامع ، به آبشارهای زیر پاریس ، به جنگل های نرماندی ، می تواند چوبی را برای بازسازی سقف عظیم ساختمان فراهم کند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*