[ad_1]

خاموش کردن جهنمی که از بین رفت سقف نوتردام در آوریل 2019 تنها آغاز نجات کلیسای جامع نمادین بود.

از ماکارونی نامطبوع داربست سوخته که بر روی ساختمان آویزان است ، تا احتمال ریزش دیوارها بر روی خود ، معماران و کارشناسان حفاظت وظیفه دلهره آور را پیش رو داشتند – و هنوز هم دارند. یک ویژه جدید از NOVA ، یک مجموعه علمی برای PBS ، بینندگان را از چالش ها عبور می دهد. این سفری است که از خود کلیسای جامع ، به آبشارهای زیر پاریس ، به جنگل های نرماندی ، می تواند چوبی را برای بازسازی سقف عظیم ساختمان فراهم کند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر