یک مطالعه نشان داد که خواب قبل از مغز تکامل یافته استمال ما مغزها برای درست کار کردن به خواب احتیاج دارید اما مشخص شد که شما برای خوابیدن به مغز نیاز ندارید.

در یک مطالعه جدید ، محققان وضعیت شبیه خواب را در یک حیوان کوچک آب شیرین به نام a شناسایی کردند هیدراکه آناتومی ساده ای دارد و فاقد مغز است.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید