یک مطالعه نشان داد که خواب قبل از مغز تکامل یافته است

[ad_1]

مال ما مغزها برای درست کار کردن به خواب احتیاج دارید اما مشخص شد که شما برای خوابیدن به مغز نیاز ندارید.

در یک مطالعه جدید ، محققان وضعیت شبیه خواب را در یک حیوان کوچک آب شیرین به نام a شناسایی کردند هیدراکه آناتومی ساده ای دارد و فاقد مغز است.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir