یک معبد مصر باستان صورت های فلکی ستاره ای را که قبلا ناشناخته بودند ، نشان می دهد


ترمیم دوده ، کامل است مصر باستان به گفته کارشناسان آلمان و مصر ، یک معبد اسامی تاکنون ناشناخته صورت های فلکی مصر باستان را نشان می دهد.

این مرمت همچنین نشان داد که رنگهای اصلی و باشکوهی که مصریان باستان روی معبد 2000 ساله کشیده بودند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*