[ad_1]

مسموم هزار پا بهترین شکارچی در یک غار سمی سیاه قیر است که بیش از 5.5 میلیون سال است که نور روز را ندیده است.

غار متحرک در رومانی واقع شده است ، بیش از 65 فوت (20 متر) زیر سطح است و هوای گرم و مرطوب آن کم است اکسیژن و متراکم با گازهای سمی که باکتریهای شیمی سنتز را تغذیه می کنند. و با وجود این شرایط به ظاهر جهنمی ، غار میزبان جامعه متنوعی از عنکبوت ، عقرب و سایر بندپایان ، همراه با حلزون ، کرم خاکی و زالوی غار است.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر