🌿پتاسیم نیترات، فواید و نحوه استفاده از آن

پتاسیم نیترات به عنوان رایجترین ادله حساسیتزا در خمیر دندانهای سوای نسخه تجویز میشود. در بعضی از خمیردندانها به جهت دندانهای دارای استفاده میشود. تماس مکرر اساسی پوست سبب درماتیت، خشک شدن و شکاف تناول کردن میشود. تماس میتواند سبب سوختگی چشم و پوست شود. تماس اهمیت پوست یا این که چشم میتواند سبب به ناراحتیهایی نظیر قرمزی، خارش و درد نیترات پتاسیم پلنت فید شود. تماس اهمیت این ترکیب میتواند سبب ساز تحریک دیده و پوست شود. پتاسیم نیترات را به طور معمول در کنار سنتز تصنعی و مصنوعی بر روی تخته سنگ ها، غارها به رخ پوسته سپید رنگی هم می قدرت دید این ادغام در صنایع متمایز کاربرد دارااست که در قسمت بالا نیز به طور مختصری به انها اشاره شوید و در تحت بیشتر پرداخته می شود. همین یک صورت متداول از نیترات هست که به تیتر مولفههای متفاوتی از گزاره مواد نگهدارنده کشاورزی، کودها، حذف کنده درخت، پیشران موشکها و آتش بازی به کارگیری میشود. بعد قالب همین ماده شیمیایی یخ‌زده را بر روی یک پارچه مختص میگذارند تا اب شود. همین ماده یک نمک یونی با فرمول شیمیایی KNO۳ بوده که در درختان به صورت نیتر یافت می شود. این میتواند منجر مرگ شود. غلظت مضاعف ممکن می باشد در بضاعت حمل اکسیژن خون که باعث سردرد، خستگی، گیجی و آبی پوست و لب میگردد تداخل داشته باشد. از نظر تاریخی به جهت معالجه آسم استفاده میشود. آزمایشات عملکرد ریه. اشعه ایکس قفسه سینه را پس از قرار گرفتن در معرض بیش از حد حاد در حیث بگیرید. ممکن میباشد سبب ساز تحریک ریه شود، ممکن میباشد برونشیت ساخت شود. تنفس نیترات پتاسیم ممکن است سبب ساز تحریک بینی و گلو شود و سبب عطسه و سرفه شود. نیترات پتاسیم یک ماده فعال همگانی میباشد که در خمیر دندان اثر ضد حساسیت تولید میکند. همچنین مقدار مطلوب همین ماده به تیتر کاتالیزور سبب رویش به موقع گیاه می شود. همین کود به دلیل حلالیت بالا و میزان مرغوب بودن مطلوب در کشت هایی که به پتاسیم و ازت نیاز دارند به کار گیری می شود. این محافظت پیشرفته در برابر آلرژی دردناک دندانها به یخ، خورشید، اسیدها، شیرینیها یا لمس را فراهم میکند. در استعمال از همین مخلوط یونی به تیتر کاتالیزور، اضطراری هست احتیاط اضطراری را داشته باشید. چند از خطرات سلامتی میتوانند نیترات پتاسیم را تولید کنند. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه دارای پتاسیم نیترات چگونه تنظیم می شود وب تارنما خویش باشید.

حتما بخوانید:
مرور زمان حماسی نشان می دهد که راه شیری در 400000 سال دیگر چگونه خواهد بود