66 اردوگاه ارتش روم در شمال اسپانیا این فتح رسوا را روشن می کند


شبکه گسترده ای از ده ها اردوگاه ارتش روم در منطقه ای کوهستانی در شمال اسپانیا پیدا شده است.

این اردوگاه ها نشان می دهد حدود 2000 سال پیش در زمان فتح شبه جزیره ایبری ، ارتش روم چه تعداد بوده است.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*