FDA خوک های مهندسی شده ژنتیکی را برای غذا و پیوند تایید می کندخوک هایی که از نظر ژنتیکی ساخته شده اند و حاوی مولکولی نیستند که باعث تحریک شود آلرژی گوشت توسط سازمان غذا و دارو (FDA) تأیید می شوند.

روز دوشنبه (14 دسامبر) ، آژانس این خوک ها را که به عنوان خوک GalSafe شناخته می شوند ، هم برای مصارف انسانی و هم برای اهداف بالقوه درمانی ، مانند استفاده در پیوند بیگانه (یا پیوند بافت خوک انسانی). FDA گفت ، این اولین بار است که یک حیوان مهندسی ژنتیک برای اهداف غذایی و پزشکی تأیید می شود.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*