در اینجا تمام سر و صدای زنبورها وجود دارد

[ad_1] زنبور عسل خانگی (Apis mellifera)، همچنین اغلب “زنبور عسل” نوشته می شود و از نظر علمی به عنوان زنبور عسل اروپایی یا غربی شناخته می شود ، رایج ترین در میان 9 زنبور عسل تولید کننده عسل است. به گفته گروه کشاورزی دانشگاه آرکانزاس ، از آفریقا ، اروپا و خاورمیانه سرچشمه می گیردContinue reading “در اینجا تمام سر و صدای زنبورها وجود دارد”

چرا 11 نوامبر است و 9 ماه نیست؟

[ad_1] نوامبر ، یازدهمین ماه سال ، در واقع نام خود را از کلمه لاتین برای عدد نه گرفته و از این نظر بی نظیر نیست. سپتامبر ، اکتبر و دسامبر بر اساس اعداد رومی هفت ، هشت و 10 نامگذاری شده اند. قبل از ژوئیه و آگوست ، آنها Quintilis و Sextilis به معنیContinue reading “چرا 11 نوامبر است و 9 ماه نیست؟”