RNA به گره ها گره خورده و سپس در یک فیلم مسحورکننده باز می شودفیلم های جدید شگفت انگیز نشان می دهد که چگونه RNA – مولکول ژنتیکی که به سلول ها می گوید چگونه پروتئین ها را بسازند – در هنگام تشکیل در گره های دیوانه گیر می کند ، در آخرین ثانیه باز می شود و به طریقی باعث تعجب دانشمندان می شود.

فیلم های با وضوح بالا یک خط انعطاف پذیر نوکلئوتید ، عناصر سازنده آن را به تصویر می کشد RNA؛ با طولانی شدن تک رشته RNA ، این نوکلئوتیدها می رقصند و به اشکال مختلف سه بعدی پیچ می خورند و ابتدا در یک ساختار و سپس در شکل دیگر می چرخند. RNA پس از جمع شدن کامل ، شکل نهایی خود را به خود می گیرد ، که نحوه تعامل با سایر مولکول ها و پروتئین های سلول را حکم می کند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید