قفل مقابل برقی درب چوبی و ضد سرقت

قفل مقابل برقی چیست و برای چه کاری از آن استفاده می شود؟ مدل های بدون شاسی به صورت زبانه ای بین دو درب یا یک سیم پیچ با یک درب نصب می شوند. شامل هیچ دکمه ای برای باز کردن درب نمی شود و فقط می توانید با کلید آن را باز قفل مقابلContinue reading “قفل مقابل برقی درب چوبی و ضد سرقت”