Whodunit با پیدا شدن “شمشیر” درون کوسه خاردار ، حل شد


یک مطالعه جدید نشان داد ، هنگامی که یک کوسه دزد مرده او را به ساحل برد ، مشخص بود که چه چیزی او را کشته است – یک شمشیر ماهی او را از پشت خنجر زد و قسمت زیادی از “شمشیر” او را در این جانور جا داد.

هیچ کس حمله واقعی را ندیده است ، بنابراین مشخص نیست که چرا شمشیر ماهی کوسه را لگد می کند. محققان گفتند ، اما ممکن است این دو شکارچی اقیانوس برای شکار با یکدیگر رقابت کرده باشند.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*